Politiikkamme

Sosialidemokraatit rakentavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja maailmaa vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden perustalle. Siinä jokainen toimii kykyjensä mukaan oman ja yhteisen hyvinvoinnin puolesta. Oikeudenmukaisuus syntyy oikeuksien ja vastuun tasapainosta ja toteutuu sellaisessa vapauden yhteiskunnassa, jonka kantavia arvoja ovat demokratia ja solidaarisuus, yhteisvastuu.

Oletko kiinnostunut osallistumaan oman kuntasi asioiden hoitamiseen. Ota yhteyttä toimihenkilöihimme